0 Είδη
Επιλέξτε σελίδα

Gear κοντά μου κατασκευασμένο στην Κίνα - ανταλλακτικά - στο Ajmer India Coupling Giicl Series με κορυφαία ποιότητα

Gear κοντά μου κατασκευασμένο στην Κίνα - ανταλλακτικά - σε Ajmer India Coupling Giicl Series με κορυφαία ποιότητα

Εμείς - EPG Team το κιβώτιο ταχυτήτων & μοτέρ EPT, οι τροχαλίες vee, οι τροχαλίες χρονισμού, οι σύνδεσμοι και οι εγκαταστάσεις παραγωγής γραναζιών στην Κίνα με 5 διαφορετικά υποκαταστήματα. Για πολύ περισσότερες πληροφορίες: Κινητό / whatsapp / telegram / Kakao μας στο: 0086 ~ 13083988828 13858117778 0571 88828

Σειρά ζεύξης κυρτών εργαλείων δοντιών που συνδέει το εξωτερικό δόντι μπορεί να είναι αισιόδοξη και δυσμενής συναρμολόγηση για να πάρει το 3 διαφορετικό αξονικό μήκος, κατάλληλο για χρήση από τον αγοραστή
για να επιδιορθώσετε το λοφίο των δοντιών, να βοηθήσετε να αυξήσετε τη συνολική απόδοση του πλέγματος, να απαλλαγείτε από το φορτίο των προτάσεων των δοντιών, αλλά επίσης να μειώσετε το κενό και την ακτινική οπή και να ενισχύσετε την ισορροπία μετάδοσης.
Τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι εναλλάξιμα, για βελτιστοποίηση της παραγωγής και της χρήσης
Σύζευξη EPT με συγκεκριμένη μέθοδο επεξεργασίας επιφάνειας ή ασφάλεια επίστρωσης, για αύξηση της αντοχής στη διάβρωση
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του EPT, οι σύνδεσμοι γαλβανίζονται με λειτουργία, για να αποτρέψουν τη διάβρωση και να μην μπορούν να σκίσουν το ρούχο
Τα προϊόντα ζεύξης EPT συμπληρώνουν τηλ .: + 86 ~ δεκατρία 0571 88828y που κατασκευάζονται από μόνα τους, για πλήρη εγγύηση της καλής ποιότητας και του χρόνου αποστολής, της υψηλότερης ακεραιότητας της λύσης EPT και του κέρδους του EPT για το κόστος

 

Size Ροπή max Οπή Παράταση σε mm Λίπος Γράσο
Nm RPM max πρακτικά A B C D F H J M Τρύπα KG KG
G2001 710 7000 πενήντα δεκατρείς 115 89 σαράντα τρία εξήντα εννέα 84 δεκατέσσερα 39 51 τρία τέσσερα.6 . 04
G2002 1800 6500 εξήντα πέντε 20 149 102 49 86 ένα μηδέν πέντε 19 σαρανταοκτώ 61 τρία εννέα.1 . 07
G2003 4000 6300 εβδομήντα οκτώ 26 178 127 62 ένα μηδέν πέντε 127 19 59 εβδομήντα επτά 3 16 . 113
G2004 7500 4000 ενενήντα οκτώ 32 213 159 77 131 εκατόν πενήντα πέντε 21.8 εβδομήντα δύο 92 5 τριάντα . 22
G2005 15000 3800 111 39 240 188 91 152 εκατόν ογδόντα 21.8 ογδοντατέσσερα 107 πέντε σαράντα τέσσερις . 36
G2006 20000 3350 134 πενήντα ένα 280 219 106 178 211 28.4 98 εκατόν τριάντα 6 69 . 55
G2007 30000 2500 160 εξήντα τέσσερα 318 247 121 210 245 28.four 111 εκατόν σαράντα πέντε έξι 98 .εννέα
G2008 42000 2100 183 εβδομήντα επτά 346 278 εκατόν τριάντα πέντε 235 274 28.4 123 166 οκτώ 140 1
G2009 50000 2000 διακόσια 89 389 314 153 254 206 38. ένα 141 183 οκτώ διακόσια 1. εβδομήντα επτά
G2571 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38. ένα 158 204 οκτώ 355 δύο.22
G2011 90000 1750 244 εκατόν δεκαπέντε 457 384 188 305 366 25.4 169 229 8 310 2. δεκαοκτώ
G2012 112000 1650 264 120 497 424 207 321 396 28.4 175 247 10 498 3. εφτά
G2013 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.4 196 267 δέκα 608 4.35
G2014 250000 1300 321 135 580 496 241 430 522 35 210 301 12 799 πέντε.9
G2015 355000 1200 365 εκατόν σαράντα πέντε 644 534 260 490 582 35 230 330 12 1176 οκτώ. τρία
G2016 500000 1050 401 155 726 574 278 540 654 42 245 358 δεκαέξι 1698 δέκα. εννέα
G2017 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 42 258 389 δεκαέξι 1959 δεκατρία

Size Ροπή max Οπή Παράταση σε mm Σωματικό βάρος Γράσο
Nm RPM max πρακτικά A B C D F H J L M Q Τρύπα KG KG
G2101 710 7000 πενήντα δεκατρείς ΕΚΑΤΟΝ δεκα πεντε 89 σαράντα τρία 69 84 δεκατέσσερα 39 38  51 38.9844 τρία τέσσερα.6 . 03
G2102 1800 6500 εξήντα πέντε 20 149 102 σαράντα εννέα 86 εκατόν πέντε 19 48 48  εξήντα ένα 48.9804 3 εννέα.1 . 06
G2103 4000 6300 εβδομήντα οκτώ 26 178 127 εξήντα δύο εκατόν πέντε 127 19 πενήντα εννέα 61  εβδομήντα επτά 61.9752 3 16 . 09
G2104 7500 4000 ενενήντα οκτώ 32 213 159 εβδομήντα επτά 131 εκατόν πενήντα πέντε 21.8 εβδομήντα δύο 75  ενενήντα δύο εβδομήντα έξι.9692 πέντε 28 .δεκαοχτώ
G2105 15000 3800 111 39 240 188 ενενήντα ένα 152 εκατόν ογδόντα 21.8 ογδοντατέσσερα 89  107 91.8554 5 σαράντα πέντε . 29
G2106 20000 3350 134 πενήντα ένα 280 219 106 178 211 28.4 ενενήντα οκτώ 104  130 106.9964 έξι 69 .σαράντα πέντε
G2107 30000 2500 160 εξήντα τέσσερα 318 247 121 210 245 28.4 111 119  εκατόν σαράντα πέντε 122.1374 6 103 . 78
G2108 42000 2100 183 εβδομήντα επτά 346 278 135 235 274 28.four 123 132  166 136.269 οκτώ εκατόν σαράντα πέντε .ογδόντα δύο
G2109 50000 2000 διακόσια 89 389 314 153 254 206 38.1 141 150  183 εκατόν πενήντα πέντε.9376 οκτώ 207 1.42
G2110 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 38.1 158 165  204 171.2256 οκτώ 378 1.85
G2111 90000 1750 244 115 457 384 188 305 366 είκοσι πέντε.4 169 184  229 191.6096 8 335 δύο.18
G2112 112000 1650 264 εκατόν είκοσι 497 424 207 321 396 28.4 εκατόν εβδομήντα πέντε 203  247 210.9744 10 524 δύο. εννενήντα επτά
G2113 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.four 196 216  267 226.38 δέκα 745 3.88
G2114 250000 1300 321 εκατόν τριάντα πέντε 580 496 241 430 522 35 210 236  301 247.989 δώδεκα 974 4. Πενήντα πέντε
G2115 355000 1200 365 145 644 534 260 490 582 35 230 255  330 267.54 12 1465 7.6
G2116 500000 1050 401 εκατόν πενήντα πέντε 726 574 278 540 654 42 245 272  358 288.7864 16 1985 9. δύο
G2117 560000 950 454 165 775 616 299 580 695 σαράντα δύο 258 293  389 310.6012 16 2214 10. πέντε

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ max Περιστροφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Λίπος Λίπος Στιγμή του Γράσο
Ροπή Ροπή περιορίζω Σε mm max Ελάχιστη Αδράνεια Λίπος
Nm Nm ένα λεπτό A D B Οπή C Χάσμα M Kg Kg J (χιλ. 2 Kg
G2501 500  1.000  12.000  56  36  47  οκτώ-22 30  57  , 88 ,εβδομήντα τρία , 0003 , 01
G2502 650  one.300  10.500  70  48  56  δέκα-32 40  71  1, ογδόντα ένα, 34 , 001 , 015
G2503 750  1.500  εννέα.500  80  56  68  δεκατέσσερα-38 45  84  2, εβδομήντα ένα 2,02 , 002 , 571
G2504 1.150  δύο.300  9.000  96  68  74  δεκαοκτώ-50 55  91  4,68 τρία, είκοσι , 005 , 04
G2505 2.150  τέσσερα.300  επτά.000  112  80  85  20-πενήντα οκτώ 70  108  7,84 5,28 , 011 , 05
G2506 τέσσερα.200  οκτώ.400  πέντε.600  140  101  106  είκοσι-75 80  130  δεκατέσσερα, 88 εννέα, εξήντα πέντε , 033 , 05
G2507 επτά.200  δεκατέσσερα.400  τέσσερα.700  164  124  116  είκοσι πέντε ενενήντα πέντε 95  145  24,41 14, πενήντα ένα , 073 , 06
G2508 11.700  23.400  τέσσερα.200  185  143  120  τριάντα εκατόν πέντε 105  150  34, δέκα είκοσι, 84 , 128 , 10
G2509 δεκαεπτά.200  34.400  3.600  215  170  130  35-εκατόν τριάντα 120  165  53,56 29, εβδομήντα ένα , 270 , 12
G2510 27.500  πενήντα πέντε.000  3.150  255  205  150  σαράντα πέντε εκατόν πενήντα 135  10  195  ογδόντα πέντε, 52 51,29 , 622 , 15
G2511 38.000  εβδομήντα έξι.000  2.860  280  216  170  55-εκατόν εξήντα πέντε 150  10  215  109, εξήντα έξι εξήντα τέσσερα, 70 , 963 , 35
G2512 51.200  102.400  δύο.580  317  250  190  εξήντα εκατόν εννενήντα 170  10  245  163,18 ενενήντα τέσσερα, 56 1835 , 45
G2513 67.300  134.600  δύο.320  345  275  210  70-210 185  12  275  213,28 122,32 2873 ,πέντε
G2514 88.000  176.000  2.200  374  300  226  100-230 200  12  295  260, εβδομήντα έξι 152,57 4263 ,8
G2515 134.500  269.000  2.000  414  340  266  εκατόν δεκαπέντε-260 230  12  355  374,87 217,46 7659 ένα, 5
G2516 εκατόν ογδόντα.000  360.000  1.800  465  370  275  εκατόν σαράντα 280 250  16  345  446 355 έντεκα, 12 τρία, πέντε
G2517 250.000  500.000  one.600  505  410  295  εκατόν εξήντα 310 270  16  375  558 441 16,21 τρία, εννέα
G2518 320.000  640.000  one.500  548  450  315  εκατόν ογδόντα 345 290  16  400  712 557 είκοσι πέντε τέσσερα, 8
G2519 400.000  800.000  1.400  588  490  350  210-370 325  20  450  906 720 37,5 6,
G2520 510.000  1.571.000 1.300  640  520  370  230-390 345  20  480  1.1 889 53,25 οκτώ, 8
G2521 660.000  one.320.000 1.200  690  560  390  250-420 365  20  510  one.36 1.104 77, πέντε εννέα, πέντε
G2522 780.000  one.560.000 one.100  730  600  430  275-460 400  20  560  1.715 1.38 114 έντεκα
G2523 1.000.000 δύο.000.000 one.050  780  650  440  300-500 410  25  570  one.958 1.554 146 δώδεκα, πέντε
G2524 ένα. δύο εκατοντάδες.000 2. τέσσερις εκατοντάδες.000 950.000  850  710  460  325-550 430  25  600  δύο.464 1.942 218 δεκαεπτά
G2525 one.600.000 3.200.000 900.000  910  760  500  350-590 470  25  660  τρεις.05 δύο.396 308 22
G2526 one.800.000 3.600.000 850.000  970  810  530  375-620 500  30  700  τρεις.72 2.969 430 24
G2527 1.900.000 τρεις.800.000 800.000  840  550  τετρακόσια-650 520  30  730  4.16 3.318 532 τριάντα
G2528 δύο.100.000 4. δύο εκατοντάδες.000 750.000  890  574  425-680 540  30  755  4.72 τρεις.782 668 38
G2529 δύο.600.000 5.200.000 επτακόσια.000  950  604  450-730 570  30  800  πέντε.73 4.569 922 42
G2530 3.800.000 επτά.600.000 660.000  634  475-800 600  30  850  επτά. πενήντα δύο 5.987 1.455 πενήντα

Κάτι πρέπει να έχετε, παρακαλώ δείτε τον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες: Mobile / whatsapp / telegram / Kakao μας στο: 0086 ~ 13083988828 13858117778 0571 88828 Η χρήση αριθμών στοιχείων ή λογότυπων κατασκευαστή μοναδικών εργαλείων (OEM), π.χ. ® προορίζονται μόνο για λειτουργίες αναφοράς και για ένδειξη της χρήσης και της συμβατότητας των στοιχείων. Η επιχείρησή μας και τα αναφερόμενα υποκατάστατα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δεν χρηματοδοτούνται, δεν είναι διαπιστευμένα ή παράγονται από τον ΚΑΕ.

Gear κοντά μου κατασκευασμένο στην Κίνα - ανταλλακτικά - σε Ajmer India Coupling Giicl Series με κορυφαία ποιότητα

Gear κοντά μου κατασκευασμένο στην Κίνα - ανταλλακτικά - σε Ajmer India Coupling Giicl Series με κορυφαία ποιότητα

Gear κοντά μου κατασκευασμένο στην Κίνα - ανταλλακτικά - σε Ajmer India Coupling Giicl Series με κορυφαία ποιότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες → https://www.ever-power.net/contact-us/

Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία! Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ζητήστε μια προσφορά

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.


κατηγορίες προϊόντων

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ανοξείδωτο ατσάλι: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Ορείχαλκος: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Χάλκινο: C51000, C52100, C54400, κλπ
5. Σίδηρος: 1213, 12L14,1215
6. Αλουμίνιο: Al6061, Al6063
7. ΚΑΕ σύμφωνα με το αίτημά σας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ανόπτηση, φυσικοποίηση, θερμική επεξεργασία, στίλβωση, επένδυση νικελίου, επιχρωμίωση, επιμετάλλωση ψευδαργύρου, κίτρινη παθητικοποίηση, χρυσή παθητικοποίηση, σατέν, Μαύρη επιφάνεια βαμμένη κ.λπ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

CNC κατεργασία, διάτρηση, στροφή, άλεση, διάτρηση, άλεση, διάνοιξη, συγκόλληση και συναρμολόγηση

QC & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Τεχνικοί αυτοέλεγχος στην παραγωγή, τελικός έλεγχος πριν από το πακέτο από επαγγελματία επιθεωρητή ποιότητας

ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

ΠΑΚΕΤΟ & ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: Σχέδια

Ξύλινη θήκη / δοχείο και παλέτα, ή σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες προδιαγραφές.

15-25days δείγματα. Παραγγελία 30-45 ημερών

Pin It στο Pinterest

Μοιραστείτε αυτό